Материали 1-10 от 59010

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС - ЕТАПИ ОСОБЕНОСТИ МАРКЕТИНГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 6 стр. очаква одобрение

ИНФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС - ЕТАПИ, ОСОБЕНОСТИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Разбирането на това как потребителят придобива знания е от изключително важно значение за маркетолозите.Знанията са важни за отделния потребител, те са ориентирът му за външната среда, както и свързващото звено между вътрешния му мир и обкръжението.
krasi69
0 0
Семейно хотелиерство 7 стр.

Семейно хотелиерство

В България най-разпространеното схващане за малък хотел е семейният хотел, чийто среден брой стаи обикновено е до 20, или около 30-40 легла. Малките хотели се управляват от собствениците на къщите, които най-често са преустроени като места за настаняване
Rumelin
0 0
В търсене на правилата на качестеното изучаване 10 стр. очаква одобрение

В търсене на правилата на качестеното изучаване

Коментарът, който следва от отчета на Националната Научна Фондация, отдел по социология, върху методите за качествено проучване, разглежда една специфична ситуация в САЩ.
messi
0 0
НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО 83 стр. очаква одобрение

НАГЛАСИ У МАЙКАТА ЗА ПРИВЪРЗАНО РОДИТЕЛСТВО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕТЕТО

По една или друга причина в България все още съществува скептицизъм по отношение на модерни психологически и педагогически теории, които в продължение на десетилетия вече стандартно оформят детското възпитание по света.
messi
0 0
СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ 18 стр. очаква одобрение

СЪЗДАВАНЕ И МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

Изготвянето и реализирането на конкретен туристически продукт е в сферата на прилагане на голяма част от здравия разум, справяне с ограничен брой фактори, в условия на непълна информация и ограничени ресурси, усложнение, породени от несигурност и притиска
messi
0 0