Материали 1-10 от 61803

Динамични статистически редове 15 стр. очаква одобрение

Динамични статистически редове

По своята същност динамичните статистически редове (времеви) са подредени в хронологична последователност статистически величини, които изразяват изменението (развитието) на дадено явление, което настъпва с течение на времето
messi
0 0
Статистически софтуер за социално-икономически изследвания SPSS 35 стр. очаква одобрение

Статистически софтуер за социално-икономически изследвания (SPSS)

Общият вид на редактора на данни в SPSS е подобен на добре познатия продукт Microsoft Excel. Софтуерният продукт се състои от няколко прозореца, които се отварят и затварят отделно. Основните са два:
messi
0 0
експоненциални плъзгащи се средни 8 стр. очаква одобрение

„експоненциални плъзгащи се средни“

Един от методите за моделиране на тренда е този на експоненциалните плъзгащи се средни. Той е разработен и приложен за целите на изглаждането и за прогнозиране в края на 60 – те години на 20 век от Р. Браун и Ф. Майер.
messi
0 0
ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА - ПРАКТИКА 9 стр. очаква одобрение

ОПТИМАЛНА СТРУКТУРА - ПРАКТИКА

Фирма АБС се финансира със 75% собствени средства и 25% дълг. Текущата цена на финансиране със собствени средства е 7.81%, а с дълг е 7.08%. Фирмата плаща данък печалба от 10%. За всяко увеличение на дълга с 1% (респ. намаляване на собственото финансиране
messi
0 0
ФИНАНСИРАНЕ С АКЦИИ 9 стр. очаква одобрение

ФИНАНСИРАНЕ С АКЦИИ

Публично предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирана до 100 и повече лица или до неопределен кръг лица в каквато и да е форма и чрез каквито и да е средства, съдържаща достатъчно данни за условията на
messi
0 0