Материали 1-10 от 60730

Социални взаимодействия и работа в екип 11 стр. очаква одобрение

Социални взаимодействия и работа в екип

Всеки ден от нас по стечение на обстоятелствата принадлежи в дадена формална или неформална група – в работата, в уневерситета, в приятелското обкръжение и т.н.
messi
0 0
Формиране на знания и обучение по отношение на екологичната култура на малките деца 9 стр. очаква одобрение

Формиране на знания и обучение по отношение на екологичната култура на малките деца

Природата днес е важна част от заобикалящия ни свят – тя е на всякъде около нас: във въздуха, във водата, в земята. Но дали ние хората ценим това, което е създала природата и ни е го предоставила?
messi
0 0
Рекламни кампании провали и гафове 27 стр. очаква одобрение

Рекламни кампании – провали и гафове

В условията на пазарно стопанство съществен фактор за успешно реализиране на фирмените цели е изграждането на ефективно работеща рекламна система, позволяваща достигането на продуктите до потребителите на възможно най-ниски цени.
messi
0 0
ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ И ДИСТРИБУЦИЯ 24 стр. очаква одобрение

ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ И ДИСТРИБУЦИЯ

Безспорни са предимствата на интернет търговията в 21 век. За много видове бизнес дори е-търговията е основен източник на приходи. Някои компании дори прехвърлиха дейността си изцяло в интернет пространството.
messi
0 0
Казус за есеистичен анализ и интерпретация по Бизнес етика 13 стр. очаква одобрение

Казус за есеистичен анализ и интерпретация по Бизнес етика

„Мортън Тиокол Инк.“ е американска корпорация, занимаваща се с разработване на космически технологии. Компанията е специализирана в производството на твърдо-горивни ракетни носители на оръжие за мироопазващи цели и военно реактивни снаряди за трикомпонент
messi
0 0