Материали 1-10 от 143

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ 10 стр.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КРИЗИСНИ КОМУНИКАЦИИ.

Социалната отговорност е важен елемент в политиката на една компания, почти равен с финансовата й част. В остарелите представи на някои мениджъри това едва ли не се свежда само до благотворителност.
messi
0 0
Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване 10 стр.

„Планиране и реализиране на социално-психологическото изследване”

Проектът „Критична социална психология“ на Дончо Градев представлява радикален опит за преосмисляне на традиционната психология, развиваща се в перспективата на сциентисткото разбиране за наука.
messi
0 0
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ 124 стр.

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.

Както всички останали психологически науки, така и социалната психология има не само своята история, но и своята предистория, при това, когато говорим за психологията изобщо трябва да отчетем, че тази предистория започва в много древни времена.
messi
0 0
Просоциалното поведение в организацията 27 стр.

Просоциалното поведение в организацията

Просоциалното поведение (рго - приставка, която означава, че се действа в интерес на някого и socialis - обществен) е поведението на индивида, което е ориентирано за благото на социалните групи, т.е. на двама или повече индивиди
messi
0 0
Център за жени и деца преживели домашно насилие 20 стр.

„Център за жени и деца, преживели домашно насилие”

Целите на проекта са насочени към социална и емоционална реинтеграция на жени преживели насилие (физическо, сексуално, емоционално, домашно) и техните деца, чрез предлагане на медицинска, психологическа, юридическа и социална консултация, както и пренасоч
messi
0 0
Харесване обич и междуличностна чувствителност Човекът социално животно Елиът Арънсън 3 стр.

Харесване, обич и междуличностна чувствителност (Човекът социално животно), Елиът Арънсън

В раздел Харесване, обич и междуличностна чувствителност на своята книга “Човекът – социално животно” Елиът Арънсън разглежда причините за начините, по които хорат асе отнасят помежду си.
messi
0 1
Пет важни момента за татковците 2 стр.

Пет важни момента за татковците

Започнете отрано. Проявявайте интерес към детето още по време на бременността, споделяйте надеждите си за него, присъствайте на раждането. Включете се в грижите за бебето от самото начало.
messi
0 0