Материали 1-10 от 2

Качествени методи в социалните науки 250 стр. очаква одобрение

Качествени методи в социалните науки

Качественият подход печели все по-голяма популярност поради адекватността си на съвременните социални процеси. Той предоставя прецизен инструментариум, чрез който могат да бъдат откроени фини детайли при изследването на многопластови социални взаимодей
messi
0 0
ОСНОВАНИЯ НА ПРЕЖИВЯВАНЕ НЕСЪЗНАВАНИ ТРАНСМИСИИ И НАСИЛИЕ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА 23 стр. очаква одобрение

ОСНОВАНИЯ НА ПРЕЖИВЯВАНЕ, НЕСЪЗНАВАНИ ТРАНСМИСИИ И НАСИЛИЕ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА

Хората имат крайно битие като исторически същества. Това означава, че раждането и смъртта представляват началото и края на една жизнена история, която лицата могат да преобличат в безкрайно множество вариативни разкази
messi
0 0