Материали 1-10 от 58981

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г 24 стр. очаква одобрение

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)

Актуалният в настоящето въпрос за стратегия в образователната система на Република българия ни кара да се върнем назад в историческото време и да търсим основите за развитието на образователната наука.
messi
0 0
Делегиран бюджет 13 стр. очаква одобрение

Делегиран бюджет

Бюджетът от английски език (budget)е формално писмено изявления, списък с всички планирани, очаквани резултати от управлението, мениджмънта, приходи и разходи за даден период от време – обикновено година, но тя не е задължително да бъде календарна.
messi
0 0
КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА СОУ 14 стр. очаква одобрение

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН НА СОУ

Моделът на човешкото поведение е съвкупност от различни социални роли. Една от тези роли е ролята на потребител, като производна на нагласите и образованието, на разнообразните влияния и на социалния статус.
messi
0 0
ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 45 стр. очаква одобрение

„ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Основна цел на настоящото дипломно изследване е да се анализира оценяването на изпълнението на човешките ресурси в организацията от публичния сектор и въз основа на това да се формулират насоки за усъвършенстване в бъдеще.
messi
0 0
Личностните теории на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер 7 стр. очаква одобрение

Личностните теории на Зигмунд Фройд и Алфред Адлер

Един от най-интересните клонове на психологията е психологията на личността. Обикновено под личност разбираме набор от качества и характеристики, комбинирани по строго индивидуален за всеки един човек начин.
messi
0 0