Материали 1-10 от 59754

Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа 5 стр. очаква одобрение

Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа

Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради
messi
0 0
УЧАСТНИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 12 стр. очаква одобрение

„УЧАСТНИЦИ И ИНСТРУМЕНТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД“

Финансова Група „Пиреос” е основана през 1916 г. в Атина, Гърция. Преминава през период, в който е държавна банка (1975 – 1991), но е приватизирана през декември на 1991 г. Банката с бързото си развитие и разрастване на сферата си на дейности,
messi
0 0
Търговските връзки на Швеция и Буркина Фасо 16 стр. очаква одобрение

„Търговските връзки на Швеция и Буркина Фасо “

Шведската индустрия се характеризира с широк обхват по отношение на производството и международните операции, както и с големия брой на компаниите
messi
0 0
Оригиналната българска поема през Възраждането 77 стр. очаква одобрение

Оригиналната българска поема през Възраждането.

Във връзка с цялостното тълкуване на оригиналната поема в уводните бележки ще откроим монографията „Българската поема в края на ХІХ и началото на ХХ век“ на Милена Кирова
messi
0 0
Установяване съдържанието на чуждото право 17 стр. очаква одобрение

Установяване съдържанието на чуждото право.

Логиката по прилагане на чуждото право е на 1 м. квалификацията, установяване на мн елемент ; кой е компетентиня съд; кое право се прилага и по какъв ред се изпълняват чужд решения респективно нашето решение в чужбина.
messi
0 0
СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 4 стр. очаква одобрение

СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

1. Стратегията за потребностите от човешки ресурси представя концепцията за тенденциите в количествените и качествените параметри на необходимите човешки ресурси общо за организацията и по основни структурни звена.
messi
0 0
ПЛАН ЗА 2007 г ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2006-2020 г 22 стр. очаква одобрение

ПЛАН ЗА 2007 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2006-2020 г.)

Националният план за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006г.-2020г.) през 2007 г. отчита приноса и предприеманите мерки от страна на институциите
messi
0 0