Материали 1-10 от 10

Съединители Общи сведения предназначение и класификация 25 стр. очаква одобрение

Съединители. Общи сведения, предназначение и класификация

Съединителите са устройства, които служат за съединяване на два вала и за предаване на въртящ момент (фиг. 6.1). Необхо‐ димостта от свързване на два вала е продиктувано от това, че болшинството от машините са комплектовани с различни възли с входящи
messi
0 0 0
Технологии за получаване на изделия от армирани полимери 8 стр.

Технологии за получаване на изделия от армирани полимери

Класификация на армираните полимерни композити. Видове пластмаси, употребявани за производството на технически и битови изделия. Основни свойства и приложения. Общи представи за полимерите и полимерните материали. Понятие ”Пластмаси”...
ivan40
0 1 0
Разработване на методика за изследване на гърбичен механизъм в среда на SOLIDWORKS 11 стр.

Разработване на методика за изследване на гърбичен механизъм в среда на SOLIDWORKS

Предварителни изчисления: изчисленията се извършват при условието, че принтерът печата 4 страници в минута. Времето необходимо за подаването и отпечатването на 1 страница (Тц) e 15s...
messi
0 1 0
Заваряване на лигирани стомани цветни метали и сплави 0 стр.

Заваряване на лигирани стомани, цветни метали и сплави

Контрол на заваръчните шевове. По време на проверката на заваряването могат да бъдат оценени множество характеристики на заварките - някои от тях се отнасят до размера им, а други - до наличието на прекъсвания в тях...
the_magicer
0 1 0
Съединители Общи сведения предназначение и класификация 25 стр.

Съединители. Общи сведения, предназначение и класификация

Съединителите са устройства, които служат за съединяване на два вала и за предаване на въртящ момент. Необходимостта от свързване на два вала е продиктувано от това, че болшинството от машините са комплектовани с различни възли с входящи и изходящи...
nerven
0 0 0