Материали 1-10 от 10

Основни компоненти на биотехнологичния процес апаратура продукт 5 стр. очаква одобрение

Основни компоненти на биотехнологичния процес: апаратура; продукт

Основният апарат в биотехнологичния процес е биореактора. Според физиологичните особености на продуцента и характера на хранителната среда, биореакторите се различават по своята конструкция.
messi
0 0 0
Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци 13 стр.

Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци

За да усвоява природните богатства човек се нуждае от енергия. Тя е в основата на индустриалната цивилизация. Без енергия съвременното човешко съществуване не би било такова, каквото го познаваме...
cblock
0 0 0
Ветро-генератори до 10 kw 4 стр.

Ветро-генератори до 10 kw

Най-общо казано, вятърната турбина е уред, който превръща вятърната (кинетична) енергия в електричество. Ветровите технологии използват енергията на въздушни маси над земната повърхност, които са резултат от движението предизвикано от топлината...
ndoe
0 0 0
Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци 13 стр.

Производство на електроенергия от земеделски и горски отпадъци

За да усвоява природните богатства човек се нуждае от енергия. Тя е в основата на индустриалната цивилизация. Без енергия съвременното човешко съществуване не би било такова, каквото го познаваме...
aronn
0 0 0
Ветро-генератори до 10 kw 4 стр.

Ветро-генератори до 10 kw

Най-общо казано, вятърната турбина е уред, който превръща вятърната (кинетична) енергия в електричество. Ветровите технологии използват енергията на въздушни маси над земната повърхност, които са резултат от движението предизвикано от топлината...
the_magicer
0 0 0