Материали 1-10 от 10

Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето разкриване наличието на агрессия нейната насоченост и интензивност 8 стр. очаква одобрение

Разкриване състояниянието на емоционалната сфера на детето, разкриване наличието на агрессия, нейната насоченост и интензивност.

Агресия – наличие на иглички, особено в голямо количество. Силно стърчащи, дълги, близко разположени една до друга иглички показват висока степен на агресивност.
messi
0 0 0
Тест за ниво на конфликтност 10 стр. очаква одобрение

Тест за ниво на конфликтност

За да получите максимално точни резултати от теста, представете си конкретен контекст на среда или отношения (напр. с колеги, приятели, в семейството), при които сте имали несъгласия или конфликт.
messi
0 0 0
Ценова политика 7 стр.

Ценова политика

1. Коментирайте следното твърдение: “Законите за търсенето и предлагането може да са верни в дългосрочна перспектива, но те не могат да помогнат на купувачите и продавачите при взимане на спешни решения на какви цени да оферират и какви цени да приемат”
messi
0 0 0