Материали 1-10 от 288

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ 33 стр. очаква одобрение

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Колективното трудово правоотношение е уредено от трудовоправни норми. Колективното трудово правоотношение възниква между работниците и служителите, от една страна, и отделния работодател или група работодатели, от друга страна.
messi
0 0
 Предмет на трудовото право 164 стр. очаква одобрение

. Предмет на трудовото право

Трудовото право възниква от гражданското право като се отделя от него. Това става чрез създаването на правни норми със закрилен характер по отношение на гражданския договор за наем на работа.
messi
0 0
Същност и основни характеристики на образователната политика 82 стр. очаква одобрение

Същност и основни характеристики на образователната политика

В съвременното общество, основано на «икономиката на знанието» не може да се постигнат бързи темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособност без създаването, разпространението и използването на полезно знание.
messi
0 0
СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 0 стр. очаква одобрение

СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели).
messi
0 0
РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ 145 стр. очаква одобрение

РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ

Растениевъдството като важен отрасъл на аграрното производство включва отглеждането на всички културни растения в даден район – зърнени житни, технически и фуражни култури, царевица, картофи, различни овощни видове, лозя и др.
messi
0 0