Материали 41-50 от 265

Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател 115 стр.

Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател

Електрическия двигател е двигател, който използва електрическа енергия за производство на механична енергия, обикновено чрез............
messi
1 1
SQL Server 94 стр.

SQL Server

SQL – класическа, релационна СУБД, която точно и по всички изисквания на БД може да създава OLTP и OLAP БД. Транзакционни и аналитични БД са характерни за SQL........
messi
2 1
Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща 45 стр.

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща

. Колекторите са разположени на 0 спрямо южната посока и наклонени на 42 спрямо хоризонта и са монтирани на покрива.
aronn
4 1