Материали 41-50 от 10

СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК 189 стр.

СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РИСК

Понятието „риск" се използва в много сфери на науката и практическата човешка дейност. Различията в проявленията на риска обуславят спецификата в съдържанието на това понятие и многообразието на подходите за неговата интерпретация.
messi
0 0 0
МАКРОПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 75 стр.

МАКРОПОЛИТИКИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Веднага след Овобождението от турско робство се създават благоприятни предпоставки за развитие на българското образование. Още по време на временното руско управление започва изграждането на българска държава образователна система.
messi
0 0 0
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 72 стр.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА

За да се изясни същността на понятието образователна политика е необходимо да се анализират основните гледища, по отношение на категорията «политика» и понятията: конкретни политики, анализ на публичните политики социална политика, публична политика и дър
messi
0 0 0
ПСИХОЛОГИЯ НА ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ 289 стр.

ПСИХОЛОГИЯ НА ОПТИМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Щастието е дума, която изразява много от най-важните неща в човешкото съществуване – радост, удовлетвореност, любов, интерес, смисъл, растеж и самоосъществяване, постигане на цели или спокойствие, рискове, постижения, слава, богатство.
messi
0 0 0
Същност и основни характеристики на образователната политика 82 стр. очаква одобрение

Същност и основни характеристики на образователната политика

В съвременното общество, основано на «икономиката на знанието» не може да се постигнат бързи темпове на растеж и по-голяма конкурентноспособност без създаването, разпространението и използването на полезно знание.
messi
0 0 0
СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 0 стр. очаква одобрение

СТАНДАРТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели).
messi
0 0 0
РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ 145 стр. очаква одобрение

РАСТЕНИЕВЪДНИ ТЕХНOЛОГИИ

Растениевъдството като важен отрасъл на аграрното производство включва отглеждането на всички културни растения в даден район – зърнени житни, технически и фуражни култури, царевица, картофи, различни овощни видове, лозя и др.
messi
0 1 0