Материали 11-20 от 10

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ 79 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ

Училището като специфична организация, създадена да удовлет- ворява потребността на обществото от целенасочено и системно об- разование и социализация на всяко ново поколение
messi
0 0 0
ТЕОРИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 319 стр. очаква одобрение

ТЕОРИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Тази книга е предназначена да разкрие пред читателите си характерните черти на всеобщата, цялостна, полифункционална и полисмиспова педагогическа категория "образование". Поради исторически създалите се условия за развитие на нашата педагогика тя остана н
messi
0 0 0
Гордост и предразсъдъци 288 стр. очаква одобрение

Гордост и предразсъдъци

Общоизвестна истина е, че всеки богат млад мъж трябва да си взе- ме съпруга. Все едно какво чувствува такъв един човек, все едно какво си пред- ставя, когато пристига за пръв път в някой край: тази истина е тъй заг- нездена в съзнанието на новите му с
messi
0 0 0
Качествени методи в социалните науки 250 стр. очаква одобрение

Качествени методи в социалните науки

Разискването на научния статус на социологията в този текст1 е до голяма степен безсмислено. Малко учени в днешно време биха оспорили, че светът на културата има различни характеристики от природния свят.
messi
0 0 0
П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я 340 стр. очаква одобрение

П С И Х О Л О Г И Ч Н И И З С Л Е Д В А Н И Я

Диференциацията на знанието ни за социалния свят като: 1) модел за компетентност и 2) културна даденост, може да се подведе под схемата на У. Джеймс за т.нар. познаване отблизо (knowledge of acquaintance) и знаене на известното (knowledge about).
messi
0 0 0