Материали 1-10 от 1

ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ 180 стр. очаква одобрение

ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ

За един продължителен период от около 60 години, организа-ционното поведение постепенно се утвърди като потребно зна-ние за човешкото поведение и самореализацията на личността.
messi
0 0