Материали 71-80 от 288

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща 45 стр.

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща

. Колекторите са разположени на 0 спрямо южната посока и наклонени на 42 спрямо хоризонта и са монтирани на покрива.
aronn
4 2
НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година 74 стр.

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година

Според прогнози на АИАП, БВП на страната през следващите 10 години ще нараства с около 5% годишно. На тази база и въз основа на предположението...........
aronn
1 0
Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули 28 стр.

Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули

При осветяване, фотоелементът се държи като генератор на ток и в първо приближение, електрическата му схема може да се моделира с източник на ток паралелно свързан към диода.
aronn
8 2