Материали 71-80 от 303

Моделиране на входни величини за релейни защити 76 стр.

Моделиране на входни величини за релейни защити

Въз основа на проучването и анализа на състоянието на моделирането на входните величини за релейните защити в първа глава са дефинирани целта и основните задачи на настоящата дисертационна работа.
messi
5 0
Теория на алгоритмите и оптимизация 107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0
Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател 115 стр.

Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател

Електрическия двигател е двигател, който използва електрическа енергия за производство на механична енергия, обикновено чрез............
messi
1 1