Материали 1-10 от 1

Юридически факти във финансовото право Финансови актове Смесени фактически състави Симулация и заобикаляне на финансовия закон 27 стр.

Юридически факти във финансовото право. Финансови актове. Смесени фактически състави. Симулация и заобикаляне на финансовия закон.

Юридически факти във финансовото право – юр. факти са събитията или явленията, с които финансовоправните норми свързват формирането, развитието и ..........
aronn
9 3