Материали 1-1 от 1

Развитие на идеите и теориите за факторите влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите7 91 стр.

Развитие на идеите и теориите за факторите, влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите 7

Повишаването на педагогическата култура на родителите е по-изгодно и реализуемо във времето, като обществен резонанс, отколкото очакваната промяна в пазарните представи на индивидите, като предпоставка за развитие на ценностните (възпитателните) им ориент
messi
0 0 0