Материали 31-40 от 10

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит 105 стр.

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката КОСО и се използва и в Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол
messi
0 0 0
Теми за изпит по КОС пищови 68 стр.

Теми за изпит по КОС (пищови)

- Същноста на стратегическото предимство на БО, може да се схване много по добре ако се проследи респективно , как са се променили ресурсите на БО и тези данни се сравнят с данните за резултатите от дейноста на БО.
messi
0 0 0
---- Сравнителна публична администрация 23 стр. очаква одобрение

---- Сравнителна публична администрация

Промяната е постоянно състояние на модерната администрация. Съвременната държавна администрация е непрекъснато подложена на предизвикателството на бързо променящите се национални и международни условия.
messi
0 0 0
Какво е дислексия 32 стр.

Какво е дислексия?

Дислексията не е болест или увреждане. Тя представлява нарушение, което оказва влияние върху развитието на способности като четене, писане и смятане, за сметка на силно развити творчески умения и креативност.
messi
0 0 0
Развитие на идеите и теориите за факторите влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите7 91 стр.

Развитие на идеите и теориите за факторите, влияещи върху развитието на педагогическата компетентност на родителите 7

Повишаването на педагогическата култура на родителите е по-изгодно и реализуемо във времето, като обществен резонанс, отколкото очакваната промяна в пазарните представи на индивидите, като предпоставка за развитие на ценностните (възпитателните) им ориент
messi
0 0 0
Историческо начало на социологията Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията 112 стр.

Историческо начало на социологията. Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията.

Изясняването на предметната област на всяка наука е същностен момент в нейното самоопределение. Тя трябва да даде отговор на въпросите за същността си, границите и обхвата си и в тази връзка се изяснява и понятийната й система.
messi
0 0 0