Материали 31-40 от 265

Цифрови релейни защити 496 стр. очаква одобрение

Цифрови релейни защити

Защитата може да се управлява от РС чрез програми с менюта на различни езици.Те притежават системен интерфейс за връзка с PC, по които да комуникират чрез специален софтуер, който се включва обикновено в обема на доставката.
messi
0 0
Моделиране на входни величини за релейни защити 76 стр.

Моделиране на входни величини за релейни защити

Въз основа на проучването и анализа на състоянието на моделирането на входните величини за релейните защити в първа глава са дефинирани целта и основните задачи на настоящата дисертационна работа.
messi
5 0
Теория на алгоритмите и оптимизация 107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0