Материали 21-30 от 10

НИЩЕТАТА НА СВЕТА 19 стр. очаква одобрение

“НИЩЕТАТА НА СВЕТА”:

Похвалното желание да видим нещата лично и отблизо понякога ни кара да търсим обяснителните принципи на наблюдаваните реалности там, където ги няма (във всеки случай не всички), т. е. да подменим самото наблюдение.
messi
0 0 0
МОДЕЛЪТ НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ 139 стр. очаква одобрение

МОДЕЛЪТ „НЕЩАСТНА ФАМИЛИЯ“

Въпреки че през годините се появяват изследвания не само на колосите на Българското възраждане, но и за дейците от „втория ешалон“1, остават неизследвани моменти от характеро- логията на Българската възрожденска поема.
messi
0 0 0
Качествени методи в социалните науки 250 стр. очаква одобрение

Качествени методи в социалните науки

Качественият подход печели все по-голяма популярност поради адекватността си на съвременните социални процеси. Той предоставя прецизен инструментариум, чрез който могат да бъдат откроени фини детайли при изследването на многопластови социални взаимодей
messi
0 0 0
Управление на училищната организация в информационното общество 180 стр.

Управление на училищната организация в информационното общество

Днес, в условията на информационното общество, училищните организации са изправени пред редица предизвикателства, продиктувани от процесите на «модернизация», «информатизация» и «виртуализация», процеси които през последното десетилетие напълно промениха
messi
0 0 0