Материали 1-10 от 2

Историческо начало на социологията Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията 112 стр.

Историческо начало на социологията. Преходът от традиционно към модерно общество и раждането на социологията.

Изясняването на предметната област на всяка наука е същностен момент в нейното самоопределение. Тя трябва да даде отговор на въпросите за същността си, границите и обхвата си и в тази връзка се изяснява и понятийната й система.
messi
0 0