Материали 1-9 от 9

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година 74 стр.

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година

Според прогнози на АИАП, БВП на страната през следващите 10 години ще нараства с около 5% годишно. На тази база и въз основа на предположението...........
aronn
1 0 0
Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули 28 стр.

Лабораторно изследване на волт-амперните характеристики на слънчеви модули

При осветяване, фотоелементът се държи като генератор на ток и в първо приближение, електрическата му схема може да се моделира с източник на ток паралелно свързан към диода.
aronn
8 2 0
Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса 33 стр.

Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса

Качеството на горивото от дървесина е абсолютно необходимо, за да се осигури надеждна експлоатация на отоплителна система на дърва.
aronn
3 1 0