Материали 61-70 от 265

Бизнес Етика 132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
12 1
Юридически факти във финансовото право Финансови актове Смесени фактически състави Симулация и заобикаляне на финансовия закон 27 стр.

Юридически факти във финансовото право. Финансови актове. Смесени фактически състави. Симулация и заобикаляне на финансовия закон.

Юридически факти във финансовото право – юр. факти са събитията или явленията, с които финансовоправните норми свързват формирането, развитието и ..........
aronn
9 3