Материали 61-70 от 288

Теория на алгоритмите и оптимизация 107 стр.

Теория на алгоритмите и оптимизация

Ние очертахме основните методи за проектиране и анализ на алгоритми, които са намерили приложение в манипулиране на отделни обекти като списъци, масиви, сетове,графи и геометрични обекти като точки, линии и полигони.
messi
2 0
Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател 115 стр.

Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател

Електрическия двигател е двигател, който използва електрическа енергия за производство на механична енергия, обикновено чрез............
messi
1 1
SQL Server 94 стр.

SQL Server

SQL – класическа, релационна СУБД, която точно и по всички изисквания на БД може да създава OLTP и OLAP БД. Транзакционни и аналитични БД са характерни за SQL........
messi
2 1