Материали 1-10 от 1

Въпросник за изпита по Конституционно право на Р България 108 стр. очаква одобрение

Въпросник за изпита по Конституционно право на Р. България

Смята се, че началото на модерната политическа мисъл се поставя от Николо Макиавели по времето на италианския Ренесанс. Той „изобретява” понятието за държава – stato.
messi
0 0