Материали 1-1 от 1

ОГЪНЯТ НА АДА 34 стр. очаква одобрение

ОГЪНЯТ НА АДА

Едно от трудните в теологично отношение учения на Библията е това за Ада. Той е бил обвиван в мрак от църковните служители и деформиран от миряни, докато думата станала известна като обикновен вулгаризъм и ругатня.
messi
0 0 0