Материали 1-10 от 2

ОСНОВИ НА ОДИТА 100 стр.

ОСНОВИ НА ОДИТА

Одитът е един от най-новите отрасли на контрола. Независимо, че има дълбоки исторически корени, десетилетия наред той беше в сянката на финансово-ревизионния или на стопанския и финансовия контрол.
legolas
5 11