Материали 1-10 от 4

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит 105 стр.

Разработени теми по Вътрешен контрол и одит

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор въвежда в чл.5 дефиниция за ФУК, която съответства на определението за вътрешен контрол от рамката КОСО и се използва и в Указанията на ИНТОСАЙ за прилагане на стандартите за вътрешен контрол
messi
0 0
ОСНОВИ НА ОДИТА 100 стр.

ОСНОВИ НА ОДИТА

Одитът е един от най-новите отрасли на контрола. Независимо, че има дълбоки исторически корени, десетилетия наред той беше в сянката на финансово-ревизионния или на стопанския и финансовия контрол.
legolas
5 11