Материали 81-90 от 303

SQL Server 94 стр.

SQL Server

SQL – класическа, релационна СУБД, която точно и по всички изисквания на БД може да създава OLTP и OLAP БД. Транзакционни и аналитични БД са характерни за SQL........
messi
2 1
Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща 45 стр.

Изследване на фактора на покритие на активна слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване на еднофамилна и многофамилна къща

. Колекторите са разположени на 0 спрямо южната посока и наклонени на 42 спрямо хоризонта и са монтирани на покрива.
aronn
4 2
НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година 74 стр.

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 2005-2015 година

Според прогнози на АИАП, БВП на страната през следващите 10 години ще нараства с около 5% годишно. На тази база и въз основа на предположението...........
aronn
1 0