Материали 81-90 от 288

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 91 стр.

МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СЪПРОТИВИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОПЕЩИ С ПЕРИОДИЧНО ДЕЙСТВИЕ, ЗАГРЯВАНИ И ОХЛАЖДАНИ ЕДНОВРЕМЕННО С ОБРАБОТВАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Ако топлофизическите параметри на изделието са нестабилни или няма възможност за точно спазване на времето за престой на изделията....
aronn
15 0
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
3 0
Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса 33 стр.

Стандарти за твърди горива от биомаса и за технологии за оползотворяване на слънчевата енергия и енергия от биомаса

Качеството на горивото от дървесина е абсолютно необходимо, за да се осигури надеждна експлоатация на отоплителна система на дърва.
aronn
3 1
Бизнес Етика 132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
12 1
Юридически факти във финансовото право Финансови актове Смесени фактически състави Симулация и заобикаляне на финансовия закон 27 стр.

Юридически факти във финансовото право. Финансови актове. Смесени фактически състави. Симулация и заобикаляне на финансовия закон.

Юридически факти във финансовото право – юр. факти са събитията или явленията, с които финансовоправните норми свързват формирането, развитието и ..........
aronn
9 3