Материали 51-60 от 288

Цифрови релейни защити 496 стр. очаква одобрение

Цифрови релейни защити

Защитата може да се управлява от РС чрез програми с менюта на различни езици.Те притежават системен интерфейс за връзка с PC, по които да комуникират чрез специален софтуер, който се включва обикновено в обема на доставката.
messi
0 0
Моделиране на входни величини за релейни защити 76 стр.

Моделиране на входни величини за релейни защити

Въз основа на проучването и анализа на състоянието на моделирането на входните величини за релейните защити в първа глава са дефинирани целта и основните задачи на настоящата дисертационна работа.
messi
5 0