Материали 1-10 от 303

Програмиране++Алгоритми 740 стр.

Програмиране=++Алгоритми

С настоящата книга се продължава уникалното явление в нашата учебна и научна литера-тура (а, може би и в световната) — студенти да пишат оригинални учебници за компютърната ин-форматика на изключително високо ниво, новаторски съчетавайки практика и теория
ison4eto
8 0