Материали 1-1 от 1

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ 305 стр. очаква одобрение

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННИ КРИЗИ

Колективната монография „Управление на репутационни кризи“ обобщава научните резултати от изследванията в докторските програми на Софийския университет „Кризисен мениджмънт – управление на репутационни кризи“ и „Кризисен пъблик рилейшънс“
messi
0 0 0