Материали 1-8 от 8

Моделиране на входни величини за релейни защити 76 стр.

Моделиране на входни величини за релейни защити

Въз основа на проучването и анализа на състоянието на моделирането на входните величини за релейните защити в първа глава са дефинирани целта и основните задачи на настоящата дисертационна работа.
messi
5 0 0
Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател 115 стр.

Разработване на симулационни модели на MATLAB за различни видове управление за постояннотоков двигател

Електрическия двигател е двигател, който използва електрическа енергия за производство на механична енергия, обикновено чрез............
messi
1 1 0
Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити 398 стр.

Приложение на графичния интерфейс на Matlab при работа с релейни защити.

Описани са програми чрез които се изследва влиянието на различни параметри върху токовите инверсни характеристики, импедансните характеристики на дистанционните защити и др.
tutioo
3 0 0