Материали 1-5 от 5

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 65 стр. очаква одобрение

Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България

Публикуваните в ръководството местообитания служат като референтен за България списък на местообитания от Приложение I от Директива 92/43/ЕЕС.
legolas
0 0 0