Тестове 1-10 от 1598

Тест по български език за 7-ми клас на тема: Лексикална съчетаемост на думите
19въпр.

Тест по български език за 7-ми клас на тема: Лексикална съчетаемост на думите

Тестът съдържа задачи за свободни и устойчиви словосъчетания, задачи за време, вид и наклонение на глагола. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по история за 6-ти клас на тема: Владетели на Първата българска държава
15въпр.

Тест по история за 6-ти клас на тема: Владетели на Първата българска държава

Тематичен тест по история за 6-ти клас за проверка на знанията за владетелите на Първата българска държава. Важни събития, години и факти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по български език за 7 клас
24въпр.

Тест по български език за 7 клас

Решете този тест и проверете знанията си по български език върху изученото през месец октомври. Тестът обхваща раздела: „Текстът в медийната и в естетическата сфера на общуване”. Включени са 24 затворени въпроса с по един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по история за 11-ти клас на тема: Българско Възраждане
40въпр.

Тест по история за 11-ти клас на тема: Българско Възраждане

Тестът обхваща въпроси от периода на Българското възраждане и националноосвободителните борби на българския народ. Може да бъде използват и като подготовка за кандидат-студентски изпити. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%