Тестове 41-50 от 1935

География - Северна Америка
20въпр.

География - Северна Америка

Тестът обхваща учебния материал по география в 6. клас, по-конкретно раздела за Северна Америка. Включени са 20 въпроса, всеки с по четири възможни отговора, от които само един е верен.
  • 32
Трудност:
20%
Български език и литература - изходен
59въпр.

Български език и литература - изходен

Тестът е предназначен за ученици в 9. клас на СОУ, разгледани са понятията микротеми и микротекст, проверка на думи за правилност, пунктуационни грешки, проверяват се знанията за произведенията "Антигона","Илиада" и текстовете от старобългарската литература.
  • 1
Трудност:
71%
Защита при бедствия, аварии и катастрофи
30въпр.

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Тестът е даван на общо ученическо състезание. Има за цел да провери образователната култура на учениците по оказване на първа помощ, евакуация, разпознаване на сигнализация при бедствия и аварии.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по биология - Ботаника
20въпр.

Тест по биология - Ботаника

Тестът е ценно помагало за учениците от шести клас, както и за всички други с интереси към биологичните науки. Включени са въпроси, които обхващат учебното съдържание по биология за 6. клас.
  • 2
Трудност:
51%
Информационни технологии - изходно ниво 11.клас ЗИП
20въпр.

Информационни технологии - изходно ниво 11.клас ЗИП

Тестът обхваща изучения материал в 11. клас със ЗИП по информационни технологии и информатика, както и в профилираните паралелки с усилено изучаване по този предмет. Включени са въпроси върху мадулите „Компютърни системи“ и „Програмиране с Visual Basic“.
  • 2
Трудност:
60%