Тестове 1-10 от 78

13въпр.

"Хамлет"

Въпросите от теста са върху трагедията "Хамлет" на Уилям Шекспир и проверяват знанията по произведението. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Биология за 10-ти клас
14въпр.

Тест по Биология за 10-ти клас

Тестът е за проверка на знанията върху материала за транскрипция, репликация и транлация. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Информатика за 10-ти клас. База от данни с MS Access
16въпр.

Тест по Информатика за 10-ти клас. База от данни с MS Access

Проверка на знанията за БД - определение, видове БД, обекти в БД, типове данни, видове справки. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Биология за 10-ти клас. Индивидуално развитие на организмите
10въпр.

Тест по Биология за 10-ти клас. Индивидуално развитие на организмите

Тестът включва задачи, които са подходящи за бърз преговор на основните понятия. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по Информатика за 10-ти клас върху език за програмиране Imagine
11въпр.

Тест по Информатика за 10-ти клас върху език за програмиране Imagine

Тематичен тест за изпит по Информатика за ученици от 10-ти клас. Фокусиран е върху думи и списъци от език за програмиране Imagine. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%