Тестове 1-10 от 1

Защита при бедствия, аварии и катастрофи
30въпр.

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Тестът е даван на общо ученическо състезание. Има за цел да провери образователната култура на учениците по оказване на първа помощ, евакуация, разпознаване на сигнализация при бедствия и аварии.
  • 0
Трудност:
0%