Тестове 1-10 от 1652

 Води, почви, растителен и животински свят в България
24въпр.

Води, почви, растителен и животински свят в България

Тестът има за цел да провери как е усвоен материалът, по география, изучен през месец ноември. Обхваща води, почви, растителен и животински свят. Включва 24 въпроса от затворен тип.
  • 0
Трудност:
0%
 Изходен тест по икономика за ученици, изучаващи Туризъм
22въпр.

Изходен тест по икономика за ученици, изучаващи Туризъм

Тест по икономика за изучаващите "Туризъм" в професионалните гимназии. Всеки въпрос има по един верен отговор. Време за решаване - до 90 мин. Скала на оценяване: 10-12т. – среден (3); 13-15т. – добър (4); 16-18т. – мн. добър (5); 19-22т. – отличен (6)
  • 0
Трудност:
0%
 Опорно-двигателна, кръвоносна система, устройство на клетка и тъкани
11въпр.

Опорно-двигателна, кръвоносна система, устройство на клетка и тъкани

Тест за проверка на наученото по биология в 8-ми клас. Обхваща материала от първия учебен срок. Въпросите са от затворен тип и имат само един верен отговор.
  • 38
Трудност:
54%
 Тест по Български език на тема
16въпр.

Тест по Български език на тема "Правописна, пунктуационна и граматична норма"

Тестът съдържа задачи за проверка на знанията, свързани с правописната, пунктуационната и граматичната норма, 16 въпроса, само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
55%
 Тест по литература за 8-ми клас на тема:
21въпр.

Тест по литература за 8-ми клас на тема: "Дервишово семе" от Николай Хайтов

Тест за 8 клас върху "Дервишово семе" на Николай Хайтов по Литература. Може да се ползва за контролно. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
 Тест по старогръцка литература за 9-ти клас на тема
18въпр.

Тест по старогръцка литература за 9-ти клас на тема "Древногръцката култура и литература"

Тестът "Древногръцката култура и литература" е подходящ за ученици от 9 клас. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 3
Трудност:
75%