Тестове 1-10 от 3169

Тест по история за 5 клас-входно ниво
22въпр.

Тест по история за 5 клас-входно ниво

Тестът има за цел да провери знанията на учениците, усвоени при обучението по предмета „Човек и общество“ в 4 клас и да провери подготвеността им за началото на учебната година в 5 клас
  • 92
Трудност:
29%