Тестове 1-10 от 2

Анализ на стопанската дейност
18въпр.

Анализ на стопанската дейност

Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
  • 564
Трудност:
34%