Тестове 1-10 от 29

Философия - матура 2008 г.
50въпр.

Философия - матура 2008 г.

Тестът е по предметен цикъл Философия и е зададен на зрелостния изпит, 3 юни 2008 г. Поместеният тук тест съдържа първата част от задачите. Втората част предполага написване на философско есе, което при този електронен вариант на теста е невъзможно технически да се осъществи.
  • 0
Трудност:
0%
Тест философия и социални науки за Софийски университет.
25въпр.

Тест философия и социални науки за Софийски университет.

Това е примерен тест, съобразен с изискванията на СУ „Климент Охридски“ по философия и социални науки. Тестът съдържа 25 въпроса със свободен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Философия – 12-ти клас
20въпр.

Философия – 12-ти клас

Въпросите в теста насочват към спецификата на философското знание, към сложната и многостранна проблематика на философската наука. Тестът отговаря на изискванията на учебните програми.
  • 0
Трудност:
0%
Примерен зрелостен изпит - Предметен цикъл философия
50въпр.

Примерен зрелостен изпит - Предметен цикъл философия

Решете този тест по предметен цикъл Философия и проверете знанията си на ниво матура. Въпросите отговарят на изискванията към формата за зрелостен изпит на МОН. Тестът съдържа само затворени въпроси, като верният отговор на всеки от тях е само един.
  • 1
Трудност:
61%
Примерен зрелостен изпит - Предметен цикъл философия
50въпр.

Примерен зрелостен изпит - Предметен цикъл философия

Решете този тест по предметен цикъл Философия и проверете знанията си на ниво матура. Въпросите отговарят на изискванията към формата за зрелостен изпит на МОН. Тестът съдържа само затворени въпроси, като верният отговор на всеки от тях е само един.
  • 0
Трудност:
0%