Тестове 1-10 от 2

Тест по управление на дълга
11въпр.

Тест по управление на дълга

Тест по управление на дълга, предназначен за подготовка за изпит в СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. въпросите имат само един верен отговор. Някои от тях изискват изчисления.
  • 0
Трудност:
0%