Тестове 1-10 от 256

Тест по география и икономика за 7-ми клас на тема:Австралия
18въпр.

Тест по география и икономика за 7-ми клас на тема:Австралия

Тематичен тест, установяващ нивото на усвоения материал за континента Австралия. Въпросите имат само един верен отговор. Може да се използва за контролно.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по български език за 7-ми клас на тема: Наклонение на глагола
11въпр.

Тест по български език за 7-ми клас на тема: Наклонение на глагола

Междинен тест насочен към категорията "наклонение" на глагола - включва изявително, условно и повелително наклонение. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по български език за 7-ми клас на тема: Лексикална съчетаемост на думите
19въпр.

Тест по български език за 7-ми клас на тема: Лексикална съчетаемост на думите

Тестът съдържа задачи за свободни и устойчиви словосъчетания, задачи за време, вид и наклонение на глагола. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по български език за 7 клас
24въпр.

Тест по български език за 7 клас

Решете този тест и проверете знанията си по български език върху изученото през месец октомври. Тестът обхваща раздела: „Текстът в медийната и в естетическата сфера на общуване”. Включени са 24 затворени въпроса с по един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%