Тестове 1-10 от 20

Банково дело
10въпр.

Банково дело

Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
40%
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
29въпр.

Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс

Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
  • 1
Трудност:
58%
Банкови сделки
40въпр.

Банкови сделки

Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%