Тестове 1-10 от 10

Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
10въпр.

Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс

Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс
12въпр.

Тест по одит на финансовите отчети в нефинансовите предприятия за 4-ти курс

Тестът е правен в началото на 2013г, в онлайн обучението на СА Д.А.Ценов. Съдържа 12 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по одит на финансовите отчети
55въпр.

Тест по одит на финансовите отчети

Тест по одит на финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 2
Трудност:
27%
Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс
13въпр.

Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс

Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
  • 0
Трудност:
0%