Тестове 1-10 от 16

Тест по технологии - изкуство - образование
35въпр.

Тест по технологии - изкуство - образование

Тестът се състои върху целия материал по дисциплината. Включва въпроси за относно що е то "дизайн"; производствен процес; промишлена продукция; дизайнерско проектиране; детската играчка; интериорна и фасадна модернизация; стенописите в училище. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
10въпр.

Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене

Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 8
Трудност:
48%
Тест по Техника на безопасност на тема
29въпр.

Тест по Техника на безопасност на тема "Защита при бедствия и аварии" за 7-ми клас

Тестът е предназначен за ученици от 7-ми клас по дисциплината "Техника на безопасност" и "Гражданска защита". Темата е "Защита при бедствия и аварии". Състои се от 29 въпроса, които имат само по един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
48въпр.

Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
  • 5
Трудност:
61%
Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част
51въпр.

Методика на обучението по математика в детската градина - III-та част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
  • 6
Трудност:
43%
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
49въпр.

Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част

Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
  • 30
Трудност:
48%