Тестове 1-10 от 7

Защита при бедствия, аварии и катастрофи
30въпр.

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Тестът е даван на общо ученическо състезание. Има за цел да провери образователната култура на учениците по оказване на първа помощ, евакуация, разпознаване на сигнализация при бедствия и аварии.
  • 0
Трудност:
0%
Специална подготовка на служебни кучета за граничен контрол
26въпр.

Специална подготовка на служебни кучета за граничен контрол

Тест по право за студенти, първи курс от Бургаски свободен университет. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 1
Трудност:
42%
Професионална етика и комуникативни умения
10въпр.

Професионална етика и комуникативни умения

Тестът се състои от 10 въпроса относно вербална и невербална комуникация, работни взаимоотношения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по
24въпр.

Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс

Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
  • 24
Трудност:
57%
Тест по основи на националната и международната сигурност
60въпр.

Тест по основи на националната и международната сигурност

Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 23
Трудност:
51%
Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс
20въпр.

Тест по Защита на националната сигурност за студенти от 2-ри курс

Тестът е фокусиран върху Теория и история на обществената сигурност. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Пеедназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплината.
  • 5
Трудност:
34%