Тестове 1-10 от 7

Тест по управление на риска и вътрешен контрол
25въпр.

Тест по управление на риска и вътрешен контрол

Тест по дисциплината "Управление на риска и вътрешен контрол" за магистри. Тестът е проведен в УНСС. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 23
Трудност:
23%