Тестове 1-10 от 148

Тест по корпоративни финанси
20въпр.

Тест по корпоративни финанси

Решавайки този тест студентите, изучаващи дисциплината „Финанси“ имат възможност да получат обективна оценка на знанията, придобити през съответния семестър. В теста са включени въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само по един верен отговор.
  • 7
Трудност:
59%
Тест по теория на финансовото посредничество
19въпр.

Тест по теория на финансовото посредничество

Тестът е предназначен за текущ контрол по дисциплината Теория на финансовото посредничество към ИУ - Варна, 3 курс, зимен семестър, спец. Финанси. Въпросите са само с един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по финанси на социалното осигуряване
16въпр.

Тест по финанси на социалното осигуряване

Тестът е използван за провеждането на изпит в УНСС по финанси на социалното осигуряване при ОКС магистри по Финанси, първи курс. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
  • 1
Трудност:
38%