Тестове 1-10 от 11

Тест по екотуризъм и агробизнес на тема
25въпр.

Тест по екотуризъм и агробизнес на тема "Селски и екологичен туризъм"

Тест по селски и екологичен туризъм, предназначен за студенти от ВУ по Агробизнес и Развитие на регионите, филиал Русе. Съдържа 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност
40въпр.

Тест по туроператорска, агентска и транспортна дейност

Изпитен тест по дисциплината туроператорска, агентска и транспортна дейност за студенти от специалността туризъм. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 3
Трудност:
63%
Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас
20въпр.

Тест по Основи на туризма за ученици от 9-ти клас

Дава резултати за междинни знания на ученици при усвояване на основните понятия. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от еди нверен отговор. Предназначен е за ученици в 9-ти клас, изучаващи Туризъм.
  • 17
Трудност:
47%