Тестове 1-10 от 115

Тест по информатика - основи
16въпр.

Тест по информатика - основи

Това е тест по информатика, подходящ за оценяване на знанията на деветокласниците върху изучените основни понятия и принципи в информатиката. Включени са само въпросите с избираем отговор.
  • 0
Трудност:
0%
Тест по български език и литература - IX клас изходно ниво
17въпр.

Тест по български език и литература - IX клас изходно ниво

Това е тест, предназначен за самоподготовка на деветокласници по български език, но може да послужи на всеки, който желае да провери познанията си по предмета и да се подготвя за предстоящите матури.
  • 13
Трудност:
72%
Български език и литература - изходен
59въпр.

Български език и литература - изходен

Тестът е предназначен за ученици в 9. клас на СОУ, разгледани са понятията микротеми и микротекст, проверка на думи за правилност, пунктуационни грешки, проверяват се знанията за произведенията "Антигона","Илиада" и текстовете от старобългарската литература.
  • 1
Трудност:
71%
Олимпиада по биология от 2010г. 9. клас
35въпр.

Олимпиада по биология от 2010г. 9. клас

Пред Вас е тестовият вариант, който се падна и е решаван на олимпиадата по биология през 2010г. на общинските кръгове. Поради електронния му вариант са включени само въпросите със затворен отговор.
  • 6
Трудност:
65%
Тест по информационни технологии за 9-ти клас върху Word и Excel
16въпр.

Тест по информационни технологии за 9-ти клас върху Word и Excel

С този тест се проверят знанията на учениците върху материала за текстообработка и електронни таблици, изучен в 9 клас. Може да се използа за изходно ниво, както и за входно в 10 клас по ИТ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
  • 2
Трудност:
23%