Тестове 1-10 от 1

Тест по анатомия Тест по анатомия, морфология и систематика на растенията
20въпр.

Тест по анатомия Тест по анатомия, морфология и систематика на растенията

Теста включва 20 въпроса от анатомията, морфологията и систематиката на растенията. Подходящ е за студенти от Висшите учебни заведения по агрономическите науки. Оценяването е по точкова система, като всеки верен отговор получава по една точка. Среден 3 – 10 т.; Добър 4 – от 11 до 14т.; Мн.добър 5 – от 15 до 18 т.; Отличен – от 19 до 20 т.
  • 30
Трудност:
59%