Тест по анатомия Тест по анатомия, морфология и систематика на растенията

Теста включва 20 въпроса от анатомията, морфологията и систематиката на растенията. Подходящ е за студенти от Висшите учебни заведения по агрономическите науки. Оценяването е по точкова система, като всеки верен отговор получава по една точка. Среден 3 – 10 т.; Добър 4 – от 11 до 14т.; Мн.добър 5 – от 15 до 18 т.; Отличен – от 19 до 20 т.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:13:15
Предмет: Физиология на растенията
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Съставните части на растителната клетката са:

  2. Ядрото е най-забележителния органел на:

  3. Ако ядрото на клетката се отстрани:

  4. Клетката контактува с външната среда посредством:

  5. За растителните клетки НЕ е характерно наличието на :

  6. В растенията тъканите са:

  7. Фотосинтезата е процес, които НЕ е характерен за:

  8. Размножаването на клетката се извършва чрез:

  9. При всички представители на висшите растения тялото им е диференцирано на:

  10. Коренът на зърнено-житните култури е: