Тестове 1-10 от 2

Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
50въпр.

Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс

Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%