Тестове 1-10 от 5

Тест по наказателно право– особена част
28въпр.

Тест по наказателно право– особена част

Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
  • 1
Трудност:
96%
Тест по наказателно право– особена част
26въпр.

Тест по наказателно право– особена част

Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
  • 1
Трудност:
77%
Тест по наказателно право– особена част
54въпр.

Тест по наказателно право– особена част

Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
  • 0
Трудност:
0%